ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษา

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาตัวอย่างดีเด่น

 

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับกิจกรรมสุดหรรษา

 

  Star-Full Doctor Kid School ( โรงเรียนบ้านคุณหมอ ) รับนักเรียน 3 ช่วงอายุ คือ ระดับชั้นอนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย ในทุกระบบการศึกษา ทั้งหลักสูตร ไทย, Inter, Bilingual, EP

–  Star-Full หลักสูตรการเรียนการสอนมีดังนี้

1. หลักสูตรติวเข้ม สอบเข้า ป1

ติวเข้มสอบเข้าสาธิต สาธิต จุฬา, สาธิต ประสานมิตร,  สาธิต เกษตร และโรงเรียนชั้นนำต่างๆ

วิชาที่สอน :  เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้รอบตัว พัฒนาสมอง EF  

สอนน้องๆให้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ มองภาพ ฝึกสังเกต ฝึกจำ มิติสัมพันธ์ เลขฝึกคิด คำนวณแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ภาษาไทย อังกฤษ อ่านออกเขียนได้

2. หลักสูตรติวเข้ม สอบเข้า ม1

ติวเข้มสอบเข้า สวนกุหลาบ สาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร

วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม  ความรู้รอบตัว พัฒนาสมอง EF 

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด สอนแนวคิดเหตุ-ผล แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สอนทริคเทคนิควิธีลัด เจาะลึกแนวข้อสอบตรงจุด

3. หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศทางวิขาการ

ระดับ อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย

วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม  ความรู้รอบตัว พัฒนาสมอง EF 

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด สอนแนวคิดเหตุ-ผล แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สอนทริค เทคนิควิธีลัด เตรียมความพร้อม ความสมบูรณ์ในกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ฝึกฝน เสริมสร้างเทคนิคอย่างครบถ้วน

4. หลักสูตรติวเข้ม เส้นทางสู่โอลิมปิก วิชาการ

ระดับประถมต้น ประถมปลาย

วิชาที่สอน :  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับการแข่งขัน

โจทย์ยากประยุกต์และโจทย์แข่งขัน อัพเดตล่าสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับประถมในทุกสนามสอบทั่วประเทศ เช่น โอลิมปิก วิชาการ,  สสวท, สมาคมคณิตศาสตร์,สอบเข้าเรียนต่อ ม 1 โครงการ Gifted

–  Star-Full DoctorKidschool เป็นโรงเรียนสอนพิเศษ แห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการเรียน การสอน ที่ส่งเสริมการ พัฒนาสมองด้าน EF ( Executive Functions ) และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน

–  Star-Full ทางโรงเรียนมีจัดพาน้องๆไปสอบแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามสนามสอบ ต่างๆ เช่น โอลิมปิกวิชาการระดับประถม สสวท.สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อเตรียม ความพร้อม ให้น้องๆในการสอบแข่งขัน


– สร้างนิสัยเก่งรอบด้านให้น้องๆ นอกจากน้องๆจะเรียนเก่งแล้ว น้องๆยังสามารถ มีทักษะ การใช้ชีวิตที่ดี มีปฏิภาณ ไหวพริบ รู้จักการปรับตัว เข้าสังคม ใช้ชีวิตให้ มีความสุขเป็น
– หลังจบหลักสูตร น้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมทักษะ การพัฒนาสมอง EF และ 8Q
– สอนโดยคุณครูสาธิต คุณครูสวนกุหลาบ คุณครูอัสสัมชัญ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิศวะ จากสถาบันชั้นนำ
– ทางโรงเรียนเน้นความสะอาดเป็นหลัก มีการทำความสะอาด สถานที่ โต๊ะนักเรียน หนังสือ ของเล่นเสริมพัฒนาสมอง อยู่สม่ำเสมอ

Thai Parents Family Favorite Award 2018