Doctor Kid School (โรงเรียนบ้านคุณหมอ) โรงเรียนเสริมสร้างพัฒนาการสมองและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก่อกำเนิดขึ้นมาจากบุคคล 3 อาชีพ คือ แพทย์ วิศวกร และ คุณครู นักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก โดยมีพื้นฐานความคิดที่ว่า การมีอนาคตที่ดี ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีการสร้างรากฐานที่ดีทางความคิด มาตั้งแต่เด็ก การฝึกให้เด็กมีอิสระทางความคิด ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกทดลอง รู้จักวางแผน แก้ไขปัญหา รักในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องบังคับ และเมื่อเด็กมีพื้นฐานทางสมองที่ดี คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักเหตุและผล รักในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้เขา ในการเรียนรู้ขั้นสูงต่อไปอย่างมีความสุข เพราะสมองที่ถูกพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้เด็กคิดและทำได้ดีจากนิสัยของตัวเอง ไม่ใช่จากการบังคับที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ออกมาดี การใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็ก ควรเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุข และสนุก เด็กที่มีแรงบันดาลใจในการเรียน มีความสุขกับการเรียนรู้ จะส่งผลทำให้เขารักในการเรียนและโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่เขารักต่อไปในอนาคต          

        หลักสูตรของทางโรงเรียนเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Doctor Kid School (โรงเรียนบ้านคุณหมอ) เราเน้นการพัฒนาเด็กใน 3 ช่วงอายุ คือ ระดับชั้นอนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย ทุกระบบการศึกษา ทั้งหลักสูตร ไทย , Inter, Bilingual, EP  

  Star-Full หลักสูตรการเรียนการสอนมีดังนี้ 

1. หลักสูตรติวเข้ม สอบเข้า ป1 ติวเข้มสอบเข้าสาธิต สาธิต จุฬา, สาธิต ประสานมิตร,  สาธิต เกษตร และโรงเรียนชั้นนำต่างๆ

วิชาที่สอน :  เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้รอบตัว พัฒนาสมอง EF   สอนน้องๆให้ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ มองภาพ ฝึกสังเกต ฝึกจำ มิติสัมพันธ์ เลขฝึกคิด คำนวณแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ภาษาไทย อังกฤษ อ่านออกเขียนได้  

2. หลักสูตรติวเข้ม สอบเข้า ม1 ติวเข้มสอบเข้า สวนกุหลาบ สาธิตปทุมวัน

วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม  ความรู้รอบตัว พัฒนาสมอง EF  สอนเนื้อหาอย่างละเอียด สอนแนวคิดเหตุ-ผล แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สอนทริคเทคนิควิธีลัด เจาะลึกแนวข้อสอบตรงจุด  

3. หลักสูตรพัฒนาความเป็นเลิศทางวิขาการ ระดับ อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย

วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม  ความรู้รอบตัว พัฒนาสมอง EF  สอนเนื้อหาอย่างละเอียด สอนแนวคิดเหตุ-ผล แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สอนทริค เทคนิควิธีลัด เตรียมความพร้อม ความสมบูรณ์ในกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ฝึกฝน เสริมสร้างเทคนิคอย่างครบถ้วน  

4. หลักสูตรติวเข้ม เส้นทางสู่โอลิมปิก วิชาการ ระดับประถมต้น ประถมปลาย

วิชาที่สอน :  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับการแข่งขัน โจทย์ยากประยุกต์และโจทย์แข่งขัน อัพเดตล่าสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับประถมในทุกสนามสอบทั่วประเทศ เช่น โอลิมปิก วิชาการ,  สสวท, สมาคมคณิตศาสตร์,สอบเข้าเรียนต่อ ม 1 โครงการ Gifted

       Doctor Kid School ( โรงเรียนบ้านคุณหมอ ) ยึดหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก ด้วยประสบการณ์การสอน และดูแลทางด้านจิตวิทยาเด็กมานานหลายปี ทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยน การเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย ทันเหตุการณ์ ครอบคลุมเนื้อหา ง่ายต่อความเข้าใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้เด็กๆมีความสุขต่อการเข้าเรียนในชั้นเรียน อยากที่จะมาเรียนพิเศษเพิ่มเติม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบแข่งขัน สอบเรียนต่อ และ ใช้ในการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปได้อย่างมั่นใจ