ทางโรงเรียนบ้านคุณหมอ Doctor Kid School ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ
ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ป.1 ในโรงเรียนชั้นนำต่างๆได้
ทั้งหลักสูตรไทยและ International School